Visit Rjukan
Tirsdag - 22.07.2014
Nyheter

Tjenester

Om Radio Rjukan

Radiobingo

Diverse

Tinnvandrer'n

Radio Rjukan i dag

Du finner det i Markedsplassen
Send et postkort
Gratis spill på nettet
Egen hjemmeside
Markedsplassen
Om Radio Rjukan:

Konsesjon for lokalradio

Radio Rjukan har konsesjon for å lage og sende lokalradio, såkalt allmennradio fra byen Rjukan, i Tinn og Hjartdal kommuner. Her er litt om konsesjonen som er innvilget for 7 år fra 1/1-09. Man må ha konsesjon for å sende radio i Norge som følge av at frekvenser er et fysisk begrenset gode.

Vedlegg 1:
Kortfattet beskrivelse av den planlagte radiovirksomheten

Del 2

Sendingsplan Radio Rjukan 2008-2011
Her er en enkel sendeplanoversikt slik vi ser for oss sendingene i kommende år.
Det er selvfølgelig en skjematisk oversikt, som ikke forteller detaljer om programvirksomheten.
De ulike sendingene endrer seg fra år til år.

Lokalt innhold finnes i tre sendinger i tillegg til en rekke spesialprogrammer; Morgensending 06-09, Formiddagsradio 09-12 og Rett hjem 15-17. Her formidles lokale intervjuer og innslag i forening med musikk og reklame.
Det er anslagsvis 25-50% rent lokalt innhold i denne sendetiden.


 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Kl.00-06.00


Musikk og Repriser

Musikk og Repriser

Musikk og Repriser

Musikk og Repriser

Musikk og Repriser

 

 

Kl.06-09.00


Morgensending

Morgensending

Morgensending

Morgensending

Morgensending

Spesialprogram
Repriser

Spesialprogram
Repriser

Kl.09-12.00


Formiddagsradio

Formiddagsradio

Formiddagsradio

Formiddagsradio

Formiddagsradio

Kl.12-15.00


Musikk til arbeidet

Musikk til arbeidet

Musikk til arbeidet

Musikk til arbeidet

Musikk til arbeidet

Ungdomslørdag
Ungdomsradio

Rocka Sønda’
Spesial rockprogrammer

Kl.15-19.00


Rett hjem - Ettermiddag

Rett hjem - Ettermiddag

Rett hjem - Ettermiddag

Rett hjem - Ettermiddag

Rett hjem - Ettermiddag

Kl.19-20.00


Diverse spesialprogram

Diverse spesialprogram

Diverse spesialprogram

Diverse spesialprogram

Diverse spesialprogram

Kl.20-21.00


Diverse spesialprogram

Diverse spesialprogram

Radiobingo

Diverse spesialprogram

Diverse spesialprogram

Kl.21-24.00


Diverse spesialprogram

 

 

Vedlegg 2:
Redegjørelse for behov for sendetid og eventuell prioritering av sendenett

Radio Rjukan driver sitt eget sendernett, og har gjort det i hele driftstiden siden 1987.

Vi ønsker tillatelse til å sende 24 timer i døgnet som beredskapsradio for dekningsområde, i tillegg til at man ønsker å formidle direkte både kommunestyresendinger (vanligvis fra kl 17 i de ulike kommuner) og aktuelle offentlige debatter og andre ting som skjer lokalt av allmenn interesse, ikke minst på kveldstid.

Radio Rjukan understreker derfor behovet for å ha sendetid minst fram til klokka 24 daglig, og mulighet til å sende også nattestid i spesielle situasjoner.

Det er viktig for Radio Rjukan å ha 24-timers sendingsmulighet da det er avgjørende for å ha økonomisk mulighet for å drive radio i et begrenset sendingsområde.

Radio Rjukan har også planer om å tilby nattradio i perioden kl. 00.00-06.00, og er i ferd med å utarbeide planer for dette.

Radio Rjukan ønsker også å bedre senderforholdene i konsesjonsområdet, slik at signalene er av best mulige kvalitet for lytterne.

 

Vedlegg 3:
Beskrivelse av redaksjonell og radiofaglig kompetanse

I løpet av de over 20 årene Radio Rjukan har vært drevet, har mer enn 400 frivillig og ulønnede vært involvert i driften.
I dag er et 40-talls medarbeidere knyttet til stasjonen.

Daglig leder er Ole Jon Tveito som har vært ansvarlig redaktør i perioden 1989-1999 og 2001 til nå. Han har også innehatt funksjonen som daglig leder fra 1992-1999 og 2001 til nå. Før det jobbet han i 1987-1988 i Radio FF i Vestby i Akershus.
Han har også mediaerfaring fra avisene Rjukan Arbeiderblad, Akershus Amtstidende og Østlandet Blad, i tillegg til å ha eid internettbedriften ProgNett AS og ha jobbet med bibliotek i Tinn kommune.
For sin jobb for norsk lokalradio har han mottatt Norsk Lokalradioforbunds Lokalradioprisen i 1997.

Kyrre Dahl har jobbet i lokalradio siden 1988, da han startet i Radio Grenland, før han gikk over til Radio Rjukan. Han kom tilbake til Radio Rjukan i 2001, og har i mellomtiden jobbet i en rekke radiostasjoner, som bl.a. Radio Nero og med riksnyheter i RiksNytt, Radio1 og for TV2.

Styreleder Jan Vidar Holte har drevet lokalradio i Vest-Telemark siden 1992, og innehar også stor lokalradiokompetanse.
For sin jobb for norsk lokalradio har også han mottatt Norsk Lokalradioforbunds Lokalradioprisen i 2006.

De fleste frivillige har sin erfaring fra Radio Rjukan, både via spesialprogrammer og en del annen virksomhet, mens andre har vært til dels svært sentrale i driften, med store ansvarsområder.

Det er betydelig kompetanse for radio- og lokalradiodrift i Radio Rjukan AS, der flere av de frivillige medarbeiderne har vært med siden starten i 1987.

Vedlegg 4:
Plan for mobilisering av frivillig innsats


I løpet av de over 20 årene Radio Rjukan har vært drevet, har mer enn 400 frivillig og ulønnede vært involvert i driften.
De fleste har hatt sine spesialprogrammer, mens andre har vært til dels svært sentrale i driften, med store ansvarsområder.

Radio Rjukan har igjennom årene vært en stor og solid kilde til opplæring og sosialisering av så vel voksne og unge, som uføretrygdede som har arbeidet seg tilbake til en plass i arbeidslivet.

En rekke ungdommer har trådt sine første mediesko hos oss, og vi har sørget for å utdanne kvalitet, og gi god ballast til videre karrierer.

Radio Rjukan er stolt av å ha fostret frem unge og fremadstormende mediefolk som:
*
Kyrre Dahl (Radio 1, TV2, RiksNytt, RadioNytt + En rekke lokalradioer.)
* Espen Tvedt (NRK Alltid Nyheter, TV2, Kanal 24, Canal Digital, Discovery Channel)
*
Helge Carlsen (NRK Dagsnytt)
*
Marius Strand (NRK MPtre, NRK P3)
*
Olav Haugan (TV2)
*
Terje Andersen
(Kanal 24)
* Espen Selmer Torgersen (Familien)
I tillegg har vi en rekke personer som har gått veien inn i avismedier og andre spennende arbeidsplasser. Ikke få er blitt suksessfulle bedriftsledere og –utviklere.
Og flere er under utdanning, og på vei!

Radio Rjukan vil fortsette å være lokal utviklingsaktør for nasjonale og lokale talenter i årene som kommer. Det er givende å se utviklingen som skjer når de unge får muligheten.

Radioen har betydd enormt for mange i disse årene, og den rollen vil vi fortsette å ha i lokalsamfunnet.

Vi har strategiske samarbeid med Tinn kommunes kulturavdeling, Rjukan videregående skole, Rjukan ungdomskole, Rjukan Næringshage, Frivillighetssentralen Tinn og en rekke andre lokale instanser som setter pris på vårt talentutviklingsarbeid.
De yngste medarbeiderne vi tar inn er 14-15 år. De blir automatisk en del av ungdomsredaksjonen som lager sendinger lørdag. I tillegg får de en del faste arbeidsoppgaver administrativt, og opplæring i radioteknikk.
Det gjelder også eldre som kommer inn som medarbeidere.

Rekruttering skjer gjennom kurs eller via bekjente.

Vedlegg 4:
Plan for mobilisering av frivillig innsats

I løpet av de over 20 årene Radio Rjukan har vært drevet, har mer enn 400 frivillig og ulønnede vært involvert i driften.
De fleste har hatt sine spesialprogrammer, mens andre har vært til dels svært sentrale i driften, med store ansvarsområder.

Radio Rjukan har igjennom årene vært en stor og solid kilde til opplæring og sosialisering av så vel voksne og unge, som uføretrygdede som har arbeidet seg tilbake til en plass i arbeidslivet.

En rekke ungdommer har trådt sine første mediesko hos oss, og vi har sørget for å utdanne kvalitet, og gi god ballast til videre karrierer.

Radio Rjukan er stolt av å ha fostret frem unge og fremadstormende mediefolk som:
* Kyrre Dahl (Radio 1, TV2, RiksNytt, RadioNytt + En rekke lokalradioer.)
* Espen Tvedt (NRK Alltid Nyheter, TV2, Kanal 24, Canal Digital, Discovery Channel)
* Helge Carlsen (NRK Dagsnytt)
* Marius Strand (NRK MPtre, NRK P3)
* Olav Haugan (TV2)
* Terje Andersen (Kanal 24)
* Espen Selmer Torgersen (Familien)
I tillegg har vi en rekke personer som har gått veien inn i avismedier og andre spennende arbeidsplasser. Ikke få er blitt suksessfulle bedriftsledere og –utviklere.
Og flere er under utdanning, og på vei!

Radio Rjukan vil fortsette å være lokal utviklingsaktør for nasjonale og lokale talenter i årene som kommer. Det er givende å se utviklingen som skjer når de unge får muligheten.

Radioen har betydd enormt for mange i disse årene, og den rollen vil vi fortsette å ha i lokalsamfunnet.

Vi har strategiske samarbeid med Tinn kommunes kulturavdeling, Rjukan videregående skole, Rjukan ungdomskole, Rjukan Næringshage, Frivillighetssentralen Tinn og en rekke andre lokale instanser som setter pris på vårt talentutviklingsarbeid.
De yngste medarbeiderne vi tar inn er 14-15 år. De blir automatisk en del av ungdomsredaksjonen som lager sendinger lørdag. I tillegg får de en del faste arbeidsoppgaver administrativt, og opplæring i radioteknikk.
Det gjelder også eldre som kommer inn som medarbeidere.

Rekruttering skjer gjennom kurs eller via bekjente.


Vedlegg 5:
Utvidet aksjekapital

Til info vedr. aksjekapitalen.
På siste generalforsamling (2007) i Radio Rjukan AS, ble det vedtatt å utvide aksjekapitalen. Som dere ser av søknadspapirene er aksjekapitalen per dato økt med 36.000,- til 186.000,-.
Dette vil bli stadfestet på general forsamling i 2008 i henhold til regelverk.
Det er åpnet for aksjetegning inntil 300.000 kroner.


Vedlegg vedr. Teknisk Konsesjon:
Statens Medieforvaltning
Postboks 444
1601 FREDRIKSTAD

Rjukan 26/10-02

SØKNAD OM SAMTYKKE TIL OVERFØRING A KONSESJON TIL NYTT SELSKAP

Viser til brev fra dere av 3/7 og 16/10-02. Vi beklager at dere ikke har hørt fra oss tidligere. Grunnen er et stort arbeidspress i arbeidet med å få Radio Rjukan i gang igjen, og er en ren forglemmelse fra undertegnedes side.

Radio Rjukan søker med dette å få overført konsesjonen for å sende lokalradio fra det gamle til det nye selskapet.
Styret i Radio Rjukan BA la ned driften 23/12-01, og inngikk en prosess med å finne ny kapital. Ny kapital fikk de fra én investor, med forutsetning om at Radio Rjukan ble omdannet til et AS.
Da hadde det gamle BA-selskapet ikke funnet andre villige investorer, og det var konflikt i styret og det gamle selskapet. Et nytt styre ble satt på for å finne en løsning.
Som det fremgår av sendte årsmøtepapirer som dere påpeker i deres brev av 3.juli, endte prosessen med at generalforsamlingen vedtok å oppløse det gamle selskapet (Radio Rjukan BA) i sin form, og overføre eiendelene til det nye selskapet. Den prosessen er nå i ferd med å sluttføres.
Det nye selskapet er dannet, og det gamle er vedtatt oppløst fra 1/7-2002. Nå er nettopp regnskapet ferdig i Radio Rjukan BA for 2002, og om få dager skal første offisielle styremøte avholdes i Radio Rjukan AS. Salgssummen blir det akkumulerte underskuddet i Radio Rjukan BA, som beløper seg til et sted mellom 75000 og 80000 kroner.
På første styremøte vedtas så formelt et oppkjøp av det gamle selskapet, med revisors påtegning.

I mellomtiden har det nystiftede Radio Rjukan AS garantert for driften av Radio Rjukan BA, slik at ikke et skadelig opphold fra lufta skulle ødelegge for mulighetene til fortsatt lokalradiodrift i Tinn og Hjartdal.

Alle som arbeidet frivillig i den gamle radioen har fått tilbud om å fortsette sitt arbeid i under ledelse av det nye selskapet, og programkonseptet er ikke endret vesentlig. Det er fortsatt en allmennradio som, er svært lik tidligere satsinger, til tross for at redaksjonell radio tilsynelatende ikke er spesielt ønsket i Norge. Vi forsøker igjen med en strammere styringsform. Det nye selskapet er stiftet med én eier (Radio Vest-Telemark, tidligere Radio Rauland) som har lagt inn 150 000 i aksjekapital. Stiftelsen er gjort med forutsetning av at andre investorer også går inn med et tilsvarende beløp i løpet av kort tid. Dette er også en sak på det første styremøtet, og arbeidet med å finne flere aksjonærer er i gang.
Etter en aksjeutvidelse holdes så ekstraordinær generalforsamling, som så vedtar det nye selskapets utvidede aksjekapital.

Intensjonen har naturligvis vært å søke om overføring av konsesjonen fra det gamle til det nye selskapet tidligere, men det har rett og slett gått i den berømmelige glemmeboka i alt arbeidet her.
Vi beklager dette, og håper dere ser igjennom fingrene med det, og at dere ikke inndrar konsesjonen. I bunn og grunn er dette fortsatt gamle Radio Rjukan – sågar under samme ledelse.
Vennligst gi oss melding om hva som må skje av formelle ting for å få til en overføring av konsesjonen i omorganiseringen av Radio Rjukan. Dette vil bli imøtekommet så snart som mulig.
Vedtekter før aksjeutvidelsen ligger vedlagt. Det nye organisasjonsnummeret står øverst i dette brev.

Vennlig hilsen
Ole Jon Tveito
Daglig leder/Ansv. Red.

 
Ulykker/Redningsaksjon:
Utforkjøring med moped på Miland
En mopedist i 50-årene kjørte av veien ved Tinnsjøstranda ved Miland mandag ettermiddag, noe som ført til full utrykning.

21.07.2014 - 18:58

LES HELE SAKEN | Ulykker/Redningsaksjon

Lokalhistorie/Verdensarv:
Historisk oldtidsfunn av smie på Sportsplassen
Historisk oldtidsfunn av smie på Sportsplassen
De arkeologiske forundersøkelsene som er foretatt på Sportsplassen i Rjukan sentrum i forkant av utbygging av et forretningsbygg har avslørt en smie fra jernalderen eller vikingtida. Det er et historisk funn av betydning. - Spennende og morsomt, i alle fall for oss, sier Lise Loktu, som forteller at dette er første ordentlige oldtidsfunn på Rjukan, og det er av en svært sjelden type også. Nå kan det bli snakk om ytterligere arkeologiske utgravinger på tomta.

17.07.2014 - 14:51

LES HELE SAKEN | Lokalhistorie/Verdensarv
Kultur/Underholdning:
Unik sommerkonsert av Jazz-trio
Unik sommerkonsert av Jazz-trio
Det ble en fantastisk frisk og sommerlig konsert i Rjukanhusets storesal tirsdag kveld, da AS Trio Jazz med Michael Grossman, Chelma Vilcez og Andreu Jacob imponerte et altfor lite publikum som ikke desto mindre viste at de satte pris på de tre virtuosenes ledige og samspilte improvisasjonsspill.

16.07.2014 - 00:24

LES HELE SAKEN | Kultur/Underholdning

Siste nyheter Mest leste i dag Markedsplassen
Utforkjøring med moped på Miland
21.07.2014 - 18:58
Historisk oldtidsfunn av smie på Sportsplassen
17.07.2014 - 14:51
Unik sommerkonsert av Jazz-trio
16.07.2014 - 00:24
Ap-veteraner ut mot partiet
15.07.2014 - 10:24
Sportsplassen graves opp
14.07.2014 - 08:04
Jazzkonsert i Verdensteatret tirsdag
09.07.2014 - 09:53
Inviterer til kunst-workshop og konserter
08.07.2014 - 12:49
Massive partiutmeldinger i AP, H, FrP og KrF
08.07.2014 - 09:46
Tinn kommune får kritikk for lav bemanning
08.07.2014 - 08:17
To til sykehus etter utforkjøring
07.07.2014 - 20:11
Utforkjøring med moped på Miland
21.07.2014 - 18:58
Historisk oldtidsfunn av smie på Sportsplassen
17.07.2014 - 14:51
Unik sommerkonsert av Jazz-trio
16.07.2014 - 00:24
Ap-veteraner ut mot partiet
15.07.2014 - 10:24
Sportsplassen graves opp
14.07.2014 - 08:04
Jazzkonsert i Verdensteatret tirsdag
09.07.2014 - 09:53
Inviterer til kunst-workshop og konserter
08.07.2014 - 12:49
Massive partiutmeldinger i AP, H, FrP og KrF
08.07.2014 - 09:46
Tinn kommune får kritikk for lav bemanning
08.07.2014 - 08:17
To til sykehus etter utforkjøring
07.07.2014 - 20:11
Påhengsmotor
07.07.2014
Stillasje
02.07.2014
Sentrum leiligheter tilleie.
30.06.2014
Kombiskap og vaskemaskin
23.06.2014
Eldre enebolig i Kamøyvær til salgs.
15.06.2014
Hytte på Magerøya
11.06.2014
Leilighet til salg i Skytterveien
10.06.2014
Sommerdekk
04.06.2014
Port123.no
Spill
RC Rally
Spill dette spillet

Rallyspill der du kjører for å vinne! Stå på!

» Flere spill
Radio Rjukan
Postboks 4 - 3661 Rjukan
Telefon : 35 08 24 20 - Telefaks : 35 08 24 21 - E-post : post@radiorjukan.no
Org nr : 984755961
Publisert med  Visto News Publishing